Pravila nagradne igre “Osvoji CBD piškote Good4Dogs”

Pravila nagradne igre “Osvoji CBD piškote Good4Dogs”

1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Good4Dogs d.o.o., Trata XIII 2, 1330 Kočevje, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni sponzorirana s strani Instagrama in ni povezana z Meto kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme izvajalec in organizator nagradne igre.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v sorodstvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

3. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka na Instagram strani Good4Dogs https://www.instagram.com/good4dogs/ (v nadaljevanju: instagram strani) od 1. 7. 2022 do vključno 10. 7. 2022 do 23:59.

4. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih izdelkov Good4Dogs.

5. Potek in žreb

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre postane sledilec Instagram profila Good4Dogs in v komentarju pod nagradno objavo na Instagramu označi vsaj enega prijatelja. Za povečanje možnosti pri žrebu lahko deli nagradno objavo še v svoj instagram story.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Posameznik lahko odda več komentarjev, vendar je lahko nagrajen le za en komentar.

Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejme splošne pogoje sodelovanja v nagradnih igrah.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani Good4Dogs..

6. Nagrade

V nagradnem skladu je 3x paket CBD piškotov Good4Dogs, ki sestoji iz vseh treh okusov v 100 mg CBD pakiranju.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katerokoli drugo nagrado.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.

7. Prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki,
  •  je bil izbran v skladu s temi pravili,
  • je podal svoje kontaktne podatke in telefonsko številko, da se z organizatorjem lahko dogovori za prevzem nagrade.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni pod svojimi komentarji na Instagram strani Good4Dogs.

V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo na Good4Dogs Instagram profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se izbor ponovi.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. Odgovornosti in pravice

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
  • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator bo od vseh nagrad, ki presegajo vrednost 42,00 EUR, za nagrajence obračunal in plačal akontacijo dohodnine, skladno z veljavno zakonodajo. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

10. Obdelava in varstvo podatkov

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek, naslov, davčno in telefonsko številko, da se lahko dogovorita za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v podjetju Good4Dogs d.o.o. dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje.
Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Good4Dogs d.o.o. in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podeli nagrada. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence podeljenih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to.

Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej prevzem nagrade.

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti info@good4dogs.si, organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

11. Končne določbe

Pravila te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.surovahranazapse.eu. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram strani Good4Dogs.

Kočevje, 1. 7. 2022

Nikoli ne zamudite naših novic

* Obvezna polja
Good4Dogs d.o.o., dajete privolitev za obdelavo osebnih podatkov, za namene neposrednega ozaveščanja in trženja produktov in storitev ter prilagojenih ponudb preko elektronskih medijev.
Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete s klikom na povezavo "odjavi se" v katerem koli sporočilu, ki ga boste prejeli od nas ali pisno pošljete zahtevo na naslov podjetja: GOOD4DOGS d.o.o. Trata XIII 2, 1330 Kočevje, ali nas kontaktirate na info@good4dogs.eu.
GOOD4DOGS d.o.o. se zavezuje, da bo prenehala z obdelavo osebnih podatkov najkasneje v roku 15 dni od prejetega preklica.
Za več informacij o politiki zasebnosti za obdelavo osebnih podatkov obiščite našo spletno stran.
S klikom na spodnji gumb soglašate z obdelavo vaših podatkov v skladu z našo politiko.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)